Stadsöskolan

De berättande klassrummen 
I Gammelstad började ”Det berättande klassrummet” som är både en vision om ett aktivt lärande och ett konkret koncept för att med modern teknik och bra möblering skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens kunskapssökande – på egen hand och tillsammans med andra. Konceptet är uppbyggt av fyra stationer. Lärandeprocessen startar med Scenen och passerar sen Caféet, Mediateket och Studion, för att till sist återkoppla till Scenen. Här kan elever få inspiration, diskutera, söka information, sammanställa och presentera den nya kunskap de tillägnat sig. För att få bästa ergonomiska arbetsmiljön för elever och lärare lades bland annat stor vikt vid att minska ljudmiljön. Hjul på stolar samt en mjuk matta är exempel på åtgärder för att minska ljudnivån.