Finansiering

Häng med i utvecklingen

Scroll

Noggrannt utvalda leverantörer ger en oändlig bredd.

Allt fler företagare och verksamheter blir allt mer medveten om vikten av en stark likviditet. Vill du också slippa binda kapital och anstränga din likviditet? Då kan det vara bättre att finansiera utrustning och lösningar extern istället för med egna likvida medel. Finansiering används när man har behov av en viss typ av utrustning men inte nödvändigtvis behöver äga den. Vi har flertalet finanslösningar och kan skräddarsy lösningar efter era behov och förutsättningar!

Hyra är en finansieringsform som lämpar sig väl för utrustning där den tekniska utvecklingen går snabbt, eller där det är vanligt med uppdrageringar och tillägg som ex IT, telefoni, kaffemaskiner, eller print och kopieringsmaskiner. Hyra är idag den vanligaste finansieringsformen då företag och verksamheter inte vill använda sin likviditet för att finanisiera investeringar.

Under avtalstiden

Under avtalstiden kan utrustningen enkelt uppgraderas eller utökas.

Kan utrustningen bytas ut

Efter avtalstiden

Kan kunden återlämna utrustningen

Köpa utrustningen till marknadsvärde

Förlänga avtalet

Fördelar

Snabb och enkel finansiering

Enkelt att budgetera

Bra för cashflow/likviditet

Kontraktstiden kan optimeras mot utrustningens livslängd

100% avdragsgill

Enkelt att uppdatera till nya versioner utan ytterligare nya investeringar.

Intresserad? Kontakta mig för ett möte!

Mikael Haraldsson
VD/Säljare