Lundbäcks_liggande_svart

/    Finansiering    /

NOGGRANNT UTVALDA LEVERANTÖRER GER EN OÄNDLIG BREDD

Allt fler företagare och verksamheter blir allt mer medveten om vikten av en stark likviditet. Vill du också slippa binda kapital och anstränga din likviditet? Då kan det vara bättre att finansiera utrustning och lösningar externt istället för med egna likvida medel. Finansiering används när man har behov av en viss typ av utrustning men inte nödvändigtvis behöver äga den. Vi har flertalet finanslösningar och kan skräddarsy lösningar efter era behov och förutsättningar!

Hyra är en finansieringsform som lämpar sig väl för utrustning där den tekniska utvecklingen går snabbt, eller där det är vanligt med uppdateringar och tillägg som ex IT, telefoni, kaffemaskiner, eller print och kopieringsmaskiner. Hyra är idag den vanligaste finansieringsformen då företag och verksamheter inte vill använda sin likviditet för att finanisiera investeringar.

UNDER AVTALSTIDEN

Kan utrustningen enkelt bytas ut,
uppgraderas eller utökas

EFTER AVTALSTIDEN

— Kan kunden återlämna utrustningen
— Köpa utrustningen till marknadsvärde
— Förlänga avtalet

FÖRDELAR

— Snabb och enkel finansiering
— Enkelt att budgetera
— Bra för cashflow/likviditet
— 100% avdragsgill
— Kontraktstiden kan optimeras mot
utrustningens livslängd
— Enkelt att uppdatera till nya versioner
utan ytterligare nya investeringar.

BOKA ETT MÖTE

Alla behov ser olika ut, låt oss ses för
at prata om just dina möjligheter.

Mikael Haraldsson
VD/Säljare
Tel: 070-317 04 43
[email protected]