miljde-12

Miljöpolicy

Lundbäcks inredningar i Luleå skall genom ständiga förbättringar bidra till en hållbar utveckling och minskad negativ miljöpåverkan. För att genomföra detta skall alla medarbetare vara delaktiga i verksamhetens miljöarbete och alltid sträva efter att:

  • Ställa relevanta miljökrav vid val av leverantörer, varor och tjänster.
  • Utifrån kundens krav och behov välja produkter med så låg miljöbelastning som möjligt.
  • Följa miljökrav i lagar och bestämmelser.
  • Förbättra hushållningen med naturresurser och energi samt återvinna och återanvända embalage och restprodukter.
  • Minska klimatpåverkan från våra transporter genom leveransplanering och val av miljöanpassade fordon.
  • Förebygga förorening av mark, luft och vatten.
  • Samverka i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.

 

Läs/tanka ner Miljöpolicy som PDF här: