Lundb_2015_117_lrg

Kvalitetspolicy

Vi skall uppfattas som branschens ledande och mest kompetenta Inredningspartner. Vi skall endast sälja produkter med funktion, design, detaljutförande och leveranssäkerhet som motsvarar kundernas behov, krav och förväntan. Policyn skall vara förstådd av medarbetarna.

Följande faktorer är avgörande för att vi hela tiden skall ha en nöjd kund:

  • Relationen med kunden är av stor vikt för ett långvarigt samarbete. Medarbetare skall ge varandra och kunder det bemötande som de förväntar sig.
  • Kompetensutveckling hos våra medarbetare är av stor betydelse och skall vara en naturlig del av verksamheten.
  • Helhetslösning är ett av våra starkaste försäljningsargument och bidrar till att kunden väljer oss som leverantör.
  • Vi skall arbeta med starka varumärken som passar vårt koncept. Inköpen skall grundas på ett helhetstänkande av prisbild, kvalitet, leveranssäkerhet och långsiktighet.
  • Sett ur ett helhetsperspektiv skall sortimentet i jämförelse med andra vara det mest prisvärda.

 

Läs/tanka mer om vår kvalitetspolicy här: